logo tatrabanka1. Ak viem, že nebudem schopný splácať úver v dohodnutej výške, aké sú možnosti?
V prípade, ak klient zistí, že má, resp. bude mať v blízkej budúcnosti problémy so splácaním úveru, najdôležitejšie je čo najskôr kontaktovať banku. Kontakty sú uvedené v odpovedi na otázku č. 4. Je dôležité uvedomiť si, že vyhýbaním sa problému so splácaním klient situáciu nevyrieši. Následkom nesplácania môžu vzniknúť ďalšie poplatky za upomienky, náklady externej spoločnosti, sankčné úroky, súdne poplatky a pod. 

Čítať ďalej: Tatra Banka, a.s.

logo postova bankal.Ak viem, že nebudem schopný splácat' úver v dohodnutej výške aké sú možnosti?

Ak ide o dlhodobejší predpoklad, (viac ako 3 mesiace), je nutné požiadat' o predlženie splatnosti, čím sa zníži výška mesačnej splátky. Ak už je počet splátok pre daný typ úveru maximálny a nie je možné počet splátok zvýšit', je vhodné, aby k úveru pristúpil iný dlžník (spoludlžník), ktorý však musí splňať rovnaké podmienky, ako štandardný žiadateľ o úver.

Čítať ďalej: Poštová banka, a.s.

logo slovenska sporitelna1, Ak viem, že nebudem schopný splácať úver v dohodnutej výške - aké sú možnosti ?
Ak nastanú v živote dlžníka neočakávané udalosti, ktoré ovplyvnia jeho finančné pomery a tým aj schopnosť splácať úver s dohodnutou splátkou a v dohodnutej lehote (napr. dlhodobá PN, strata zamestnania, smrť jedného z partnerov, iné ) hľadáme riešenie, ktoré pomôže dlžníkovi preklenúť kritické obdobie a neohrozí splatnosť našej pohľadávky môže ísť napr.:

Čítať ďalej: Slovenská sporiteľňa, a.s.

otp bankal. Ak viem, že nebudem schopný splácať úver v dohodnutej výške, aké sú možnosti?

OTP Banka umožňuje svojim klientom, ktorí nebudú schopní po určitú dobu splácať úver, požiadať o odklad splátok istiny úveru. Naďalej je však potrebné splácať úroky z úveru. Odklad sa týka len splátok istiny úveru. Inou možnosťou je požiadať o zmenu parametrov úveru.

Čítať ďalej: OTP Banka Slovensko, a.s.

logo profikreditPROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Mliekarenská 10, 824 96 Bratislava 26
Infolinka: +421 2 20 64 11 59, Fax: +421 2 20 64 11 70
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.proficredit.sk

1) Ak viem, že nebudem schopný splácať úver v dohodnutej výške, aké sú možnosti?
Pokiaľ má klient problémy so splácaním pevne stanovených mesačných splátok, existuje, za ur4it7ch podmienok, možnosť odloženia maximálne troch po sebe idúcich splátok, alebo úprava splátkového kalendára formou zníženia splátok. 

Čítať ďalej: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

 

Ako je to s tzv. osobným bankrotom? Možno zachrániť majetok pred nezodpovedným konaním? Tu je niekoľko informácií, ktoré poskytol JUDr. František Cigánek, právnik Kancelárie verejného ochrancu práv.

Čítať ďalej: Osobný bankrot - záchrana pre gamblerov a ich príbuzných?
Scroll to top