logo postova bankal.Ak viem, že nebudem schopný splácat' úver v dohodnutej výške aké sú možnosti?

Ak ide o dlhodobejší predpoklad, (viac ako 3 mesiace), je nutné požiadat' o predlženie splatnosti, čím sa zníži výška mesačnej splátky. Ak už je počet splátok pre daný typ úveru maximálny a nie je možné počet splátok zvýšit', je vhodné, aby k úveru pristúpil iný dlžník (spoludlžník), ktorý však musí splňať rovnaké podmienky, ako štandardný žiadateľ o úver.


2.V prípade, že som (ako patologický hráč) zobral od Vás úver, s ktorého splácaním už meškám, čo by som mal ako prvé urobiť?
Aktívne spolupracovat' (nezatajovat' sa, telefonicky komunikovat') a aspoň čiastočne pravidelne splácat'. Dlh sa tak však bude postupne hromadit', až po približne 3-4 mesiacoch presiahne hranicu tolerovaného vymáhania. Pokiaľ sa medzitým nedohodne zmena splátkového plánu, úver zosplatníme a začneme vymáhat' celý jeho zostatok. 

3. Ako je to v prípade, že úver chcem splácat' a zatial' splácam, ale viem, že počas liečenia v nemocnici bude môj príjem nedostatočný? Môžem požiadat' o odklad splátky?

Odklad splátok je so súhlasom banky možné dohodnút' maximálne na 3 mesiace, pričom počas 3 mesiacov dlžník spláca len mesačné úroky a potom doplatí aj istinu úveru. Ide 
o zmenu splátkového kalendára na žiadost' klienta, ktorá je spoplatnená podľa sadzobníka.


4.Čo všetko musí táto žiadost' obsahovať?

Žiadost' o odklad splátok musí obsahovat' identifikáciu dlžníka (meno, priezvisko, rodné číslo, 
alebo dátum narodenia), identifikáciu dlhu (číslo úverovej zmluvy, alebo číslo 
účtu), kontaktný telefón a korešpondenčnú adresu. Popravde, ak dlžník všetky tieto údaje nepozná, univerzálnym kl'účom býva jeho meno a rodné číslo, podľa ktorého si banka všetky 
ostatné údaje vie dohľadat'. 

5. Existuje centrálne miesto vo vašej inštitúcii, ktoré poskytuje bližšie informácie (prosím o telefónne číslo, email, adresu) k splácaniu dlhov a k možnosti dohodnúť si splátkový kalendár?

Kontaktné údaje Poštovej banky pre riešenie týchto záležitostí: adresa: Poštová banka, a.s. 
Prievozská 2/B 
824 64 Bratislava 26 tel. č.: 02/59602153, 
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


6. Ak je to možné, prosím priložte ukážku žiadosti o splátkový kalendár, odloženie splátky a podobne.

Príklady takýchto žiadostí a vzorový text pre Vašu webovú stránku spracujeme a následne Vám zašleme.


7. Prosím uveďte akékoľvek ďalšie informácie prípadne typické skúsenosti s riešením uvedených problémov.

V období dočasných finančných ťažkostí odporúčame jednať čo najvčasnejšie a čo najotvorenejšie. Informácie udávané klientom si banka overuje a nepravdivé informácie potom sťažujú dôveru vo vzájomnej komunikácii. 

Treba počítať s tým, že pohľady na schopnosť splácať dlhy v očiach klienta a v očiach banky môžu byť rôzne. Klientova vízia býva vždy optimistickejšia, než predpoklad banky, ktorý vychádza z overiteľných údajov o príjmoch a výdavkoch klienta. Je to pochopiteľné, príjmy, s ktorými klient možno v budúcnosti počíta, ale nevie ich hodnoverne preukázať, pre banku jednoducho neexistujú. 

Scroll to top