Rodinná terapia je dôležitou súčasťou liečby zo závislostí. To som pochopil neskoro, ale predsa. Možno som to predtým tak nevnímal. Túto rodinnú terapiu som však precítil a uvedomil som si, že mi chýba, že moji príbuzní neboli zatiaľ na rodinnej terapii. Asi sa to podarí teraz na koniec, ale je pravda, že je to možno neskoro.

Scroll to top