Občiansky zákonník sa téme hazardnej hry venuje vo svojej osemnástej hlave. Plné znenie zákonníka si môžete pozrieť tu.

 

Osemnásta hlava 
STÁVKA A HRA

§ 845

(1) Výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať; vymáhať nemožno ani pohľadávky z pôžičiek poskytnutých vedome do stávky alebo hry. Také výhry a pohľadávky nemožno ani platne zabezpečiť.

(2) Žreb sa posudzuje ako stávka alebo hra.

§ 846

Ustanovenie § 845 sa nevzťahuje na hazardné hry podľa osobitného predpisu. ( Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. )

Prihlásenie

Scroll to top