NRSR sa na svojej schôdzi dňa 17.2.2009 zaoberala opäť témou hazardných hier, gamblerov a spôsobov ako znížiť dopad gamblingu na sociálno-patologické javy v spoločnosti. Prinášame Vám jej znenie tak, ako bolo zverejnené na stránkach NRSR.

Rozpravu k téme hazardných hier si môžete vypočuť tu:  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Tu je textový prepis rozpravy: Prajme príjemné čítanie.

M. Číž, podpredseda NR SR
Áno, ďakujem pekne. Takže, naozaj, toto je ďalší návrh zákona, takže teraz v zmysle schváleného poradia týchto návrhov pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslancov Národnej rady Pavla Minárika, Vladimíra Palka a Františka Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa ktorým sa mení zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento návrh zákona má parlamentnú tlač 907 a návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí predsedu č. 927. Slovo má pán poslanec Pavol Minárik a uvedie v mene skupiny navrhovateľov tento návrh zákona.

P.Minárik, poslanec
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia, opakovane predkladáme spolu s predkladateľmi novelu zákona 171/2005 o hazardných hrách do tohto parlamentu. Chcem pri tomto úvode povedať, že aj pán kolega Bauer by bol spolupredkladateľ, ale technicky to vtedy nevyšlo, keď sme to podávali a bol mimo Bratislavy, bol mimo republiky, takže to nemohol podpísať, ale ináč sa zaoberá touto novelou aj on.
V našom úsilí sa veľmi podobáme na pani poslankyne kolegyne Tóthovú a Muškovú. Zdá sa, že nám ide o rovnakú vec, aj keď trochu v inej oblasti. Aj ony idú tvrdo za vecou, hoci v predchádzajúcom pokuse neuspeli. Teraz myslím ich starosť o našu budúcnosť, o naše detí a mládež pri jej ochrane pred alkoholom. To, že ide o deti a mládež je dostatočným vysvetlením pre ich aj našu uzatosť pri riešení týchto veľmi podobných problémoch. Aj keď zdanlivo tieto oblasti alkohol a hazardné hry sú od seba ďaleko sú si veľmi podobné, pretože devastujúce účinky alkoholu a hazardného hrania sú si veľmi podobné. Lákadlo je to podobné, a tiež sa podobajú v tom, že na obidvoch veciach sa veľmi, veľmi dobre zarába. A tiež sa podobajú aj v tom, a to určite poviem aj pán kolega Halecký, že prinášajú určité psychické uvoľnenie, takže tá motivácia hrať a piť je pre niektorých ľudí, hlavne frustrovaných a deprimovaných veľmi vysoká. Preto majú kolegyne Mušková a Tóthová našu podporu a pochopenie najmä dnes, keď ten svoj návrh upravili a už neigreujú do tej súkromnej oblasti, ale obmedzujú sa len na verejný priestor. Áno, je správne, aby aj funkcionári samosprávy konali a nemysleli si, že ich úlohou je iba ukazovať sa v dobrom svetle za verejné peniaze. Áno, musia preberať aj niektoré nepríjemné úlohy. Treba brať celú zodpovednosť za vývoj v krajine, aj v obci nielen tie benefity, ktoré z funkcií vyplývajú. Treba ju brať aj vtedy, keď je to skutočne nepríjemné. Áno, je dobré, aby konali starostovia, poslanci, ale aj policajti a učitelia. Je to plne oprávnená požiadavka, pretože ak si napríklad tí učitelia a teraz hovorím trošku k zákone o alkohole nárokujú na vyššiu ochranu a pri dnešnej neúcte k ich povolaniu je to plne oprávnené vyššiu ochranu aj trestnoprávnu, aj status verejného učiteľa musia zobrať aj to nepríjemné, čo zo stránky funkcie verejného činiteľa vyplýva.
A toto nehovorím len preto, že by som očakával od týchto dvoch poslankýň nejakú reciprocitu. Toto hovorím preto, lebo naozaj detí a mládež za to stoja. Skúsim však trošku iný prístup k obhajobe môjho návrhu alebo nášho návrhu ako urobila pani poslankyňa Tóthová. Nebudem už hromadiť argumenty za, aby sme sa skôr prepracovali k diskusii. Totiž to od môjho predchádzajúceho predloženia návrhu sa nič zásadné nezmenilo. Nič zásadné sa nezmenilo na dopadoch hrania tak na hráča, ako aj na jeho blízke i vzdialené okolie. Dopady sú rovnako devastujúce, rovnako zničujúce dnes ako boli pred trištvrte rokom. Nič sa nezmenilo ani na náročnosti liečby či už akútnej, teda tej bezprostrednej, keď niekto tejto vášni prepadne, ani na potrebe dlhodobej liečby v terapeutických skupinách. A úspešnosť liečby sa nezvýšila tým, že my sme sa dostali o trištvrte roka ďalej a 50 % účinnosť sa stále považuje za veľmi, veľmi dobrú. V tomto sa alkohol a hranie neuveriteľne podobajú. Netreba hovoriť ani o tom, že hranie je tvrdý kriminogénny faktor. Tak na strane hráčov, ale aj na zgrupovaní sa rôznych živlov pri prevádzkovaní hazardných hier. Ani v tomto sa za trištvrte roka nič nezmenilo. Hráči naďalej prehárajú, pretože v hazardných hrách sa vyhrať nedá, naďalej si musia zháňať peniaze na ďalšiu hru, resp. na splácanie dlhov, ktoré predchádzajúcim hraním vyprodukovali. Hranie rovnako ako pred trištvrte rokom devastuje tak hráča, ako aj ich rodiny, a to fyzicky, psychicky a finančne. Prudký rast hrania, nemusím ani odôvodňovať. Sami ste uznali všetky tieto nepriaznivé vplyvy na ľudí vo vystúpeniach kolegu Bauera, myslím, že pani Tóthová tiež veľmi dobre, pána Haleckého, Bobríka. Prudký rast hrania zaznamenávame kontinuálne od roku 2005, kedy predmetný zákon, ktorý chceme novelizovať vstúpil do účinnosti. Dokumentoval som to minule číslami, ktoré boli naozaj ohromujúce. Rast za prvý rok účinnosti 40 %. Samozrejme, že tie ďalšie roky nebol rast taký prudký, pretože saturácia odvetvia bola výrazná hneď na počiatku, ale v niektorých mestských častiach Bratislavy a Košíc sa počet hracích automatov, výherných hracích automatov za tie roky od 2005 dodnes zdvojnásobil. V tomto sme absolútnej európskej špičke okrem hráčskych rajov a Čiech nie je nikde viac hracích automatov na počet obyvateľov ako u nás. Oficiálne čísla za predchádzajúci rok som ešte k dispozícii nemal, takže ich nebudem uvádzať, ale neoficiálne správy hovoria, že aj v minulom roku rast bol.
Dámy a páni, čo sa zmenilo za trištvrte roka je atmosféra spoločnosti. Pred trištvrte rokom sme boli v akomsi šťastnom období. Nebol problém zohnať prácu, nebol problém s rastom platov, a to nie je presne ten faktor, ktorý by hraniu pomáhal. Napriek tomu sa prehrávalo čím ďalej tým viac. Dnes sa dostávame aj my do vzostupnej fázy ekonomiky. Ľudia o zamestnanie skôr prichádzajú, platy nerastú, frustrácia rastie, a to nie je z tohto pohľadu dobrá vyhliadka. V takýchto časoch sa bohužiaľ ľudia uchyľujú k vidine možného rýchleho zbohatnutia aj cez hazard. Kebyže sme boli tento zákon prijali pred trištvrte rokom mohli dnes obce prijímať nejaké účinné opatrenia. Bohužiaľ, keďže sme to neprijali bude to možné, ak to prijmeme, aspoň od budúceho roku. A neverím, že by rast hrania to zastavil.
Skúsim sa zamerať teda skôr na to, kde boli námietky. Prvá námietka bola, že predkladaná novela je mäkká, slabá. Dámy a páni, skúsil som to teda s mäkkou a slabou novelou, ale nestretol som sa s odozvou. Mám výrazne pritvrdiť? Pritvrdili sme v tejto novele, ale nie nejako výrazne, pretože ak nenachádzate pochopenie aspoň malý krok ako máte veriť, že tento parlament bude ochotný spraviť krok veľký. Iná námietka bola, že sme svojím VZN, to myslím hovoril o Kopčanoch kolega Bobrík, tento problém vyriešili presne tak ako ho navrhuje riešiť zákon. Bohužiaľ, takéto riešenie na lokálnej úrovni naozaj nie je možné. A práve náš návrh by mal legalizovať ich všeobecné záväzné nariadenie ako ho ešte majú, ak ho nemuseli pre prokurátorsky protest zrušiť a aby ho mali úplne v poriadku. Bolo by podľa mňa veľmi zlé, kebyže svoje dobré nariadenie musia pre prokurátorsky protest zrušiť a bolo by naozaj prísne (?), kebyže ho musia zrušiť na podnet a ktorý celkom oprávnene dá prokurátorovi nejaký hrubokrký. To by bolo naozaj veľmi smutné. Ďalšia námietka, ktorá odznela bola, že ZMOS a obce takúto úpravu nechcú. Povedal to predseda ZMOS-u pán Sýkora. Ja si nemyslím, že pán Sýkora v takejto veci konzultoval 2 800 obcí na Slovensku, a to že to nechce pán Sýkora neznamená, že sa nenájdu statoční poslanci alebo starostovia, čo i len v zopár obciach, na to, aby takéto všeobecné záväzne nariadenia a Kopčany sú príklad nechceli uviesť do praxe. Naši poslanci nie sú nejako mimoriadne iní ako poslanci v Čechách a tam dnes existuje, síce neformálne, ale predsa len združenie miest, ktoré sa podobnej úpravy domáhajú. A musím povedať, že úplne oprávnene, pretože ako som spomínal Česi a my sme v tejto oblasti v saturácii hracích automatov na absolútnej špičke.
Dámy a páni, ja by som sa videl na špici radšej v úplne iných oblastiach. A koniec koncov tým samosprávam naším návrhom ani nehovoríme, že to majú urobiť, že to musia urobiť a že sa majú vzdať časti svojich príjmov. Ale chceme im otvoriť cestu, aby mohli na svojom území tento problém aspoň trochu regulovať. Posledná námietka, ako nechcem to povedať, že to bola hlúposť bola, že otvárame naším návrhom korupčný priestor. Sám som v prechádzajúcich uvedeniach, ale aj pri schvaľovaní toho pôvodného zákona podporoval práve protikorupčnosť zákona 171/2005. Bol to hlavný dôvod, prečo som v predchádzajúcom volebnom období za zákon hlasoval. Napriek tomu, že teraz predkladané námietky som už vtedy formuloval a dostal som prísľub, že podľa vývoja v praxi príslušný rezort, teda ministerstvo financií, bude konať ak sa ukáže, že rast v tomto odvetví bol enormný a že sme k hrám pritiahli ďalších a ďalších ľudí. To sa ukázalo, ale rezort nekonal. A nekonal ani nikto iný, kto hovoril, že nami predkladaný návrh je slabý, mäkký, nekomplexný. Nikto nepriniesol komplexnejší, tvrdší a lepší. Dámy a páni, v takej situácii si myslím, že máme právo opätovne sa dožadovať toho, aby sme danú oblasť lepšie regulovali.
Teraz k tej podstate, ako náš návrh otvára korupčný priestor. Namietol to kolega Hort, ktorý s tým prišiel a doteraz mi nevysvetlil ako. Dámy a páni, samosprávy sa bránia a je to celkom prirodzené. Chceme im dať priestor, aby museli ukázať svoju statočnosť. Aby poslanci a starostovia ukázali svoju statočnosť. Nie je nič príjemné, keď si predstavíte, kto zväčša realizuje tento biznis, sa proti týmto ľuďom postaviť. Ale ako otvárame korupčný priestor? Pred kým máme chrániť tú samosprávu? Pred občanom, aby nevytvárali tlak? Aby nemohli vytvárať tlak na svojich poslancov? Alebo vytvorenie tlaku je tá korupcia? Vyhrážka, že nezvolím vás, ak sa nebudete starať? To je korupcia? No tak takú korupciu, to je jediná korupcia, ktorú by som teda pripustil. Aby občana, volič vytváral na svojho poslanca tlak. Alebo budú korumpovať prevádzkovatelia? Prečo? Aby si obmedzovali vlastný priestor. To absolútne postráda logiku. Takže k tejto námietke sa naozaj nechcem ďalej venovať.
Dámy a páni, my nie sme motivovaní tiež nijak ničím iným, len snahou obmedziť to, čo v našej spoločnosti robí mnohým občanom veľký problém. Nemôže to byť žiadna iná motivácia. Kto by na nás mal zatlačiť na to, aby sme sa snažili hazard obmedziť. Je to myslím tak ako u pani poslankyni Muškovej a Tóthovej len a len starosť o našu budúcu generáciu a naše budúce generácie a je to len a len tlak svedomia. Preto pokiaľ budeme mať možnosť, budeme túto novelu stále predkladať. A pokiaľ nebude prijatá, budeme touto novelou vaše svedomie vyrušovať. Ďakujem pekne za pozornosť.


M. Číž, podpredseda NR SR
Ďakujem. Teraz dávam slovo spravodajcovi z navrhnutého gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi Ivanovi Farkasovi. Pán spravodajca, buď ..... ma počúvať, alebo z dôvodu ... sekundičku, práve alebo z dôvodu obštrukciu. Takže chvíľu počkáme, hej, keďže je šanca, že príde. Je tu. Ďakujem pekne. Takže ešte raz dávam slovo spravodajcovi z navrhnutého gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi poslancovi Ivanovi Farkasovi, uvedie spravodajskú správu k predloženému návrhu zákona.


I. Farkas, poslanec
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Minárika, Vladimíra Palka, Františka Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 907 ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t.j. do určení návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.


M. Číž, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne pán spravodajca za spravodajskú správu. Otváram rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil písomne jeden pán poslanec a to Rudolf Bauer. Má slovo.


R. Bauer, poslanec
Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte, aby som na podporu predkladaného zákona uviedol zopár osudov gamblérov podľa práce košického novinára Mariána Betíka.
Košičan Marián sa z cesty gambléra zatiaľ dokázal vrátiť. Niekoľko mesiacov pokušeniu odoláva. Šikovný remeselník je zvyknutý tvrdo pracovať, jeho príjmy sú na slovenské pomery nadpriemerné. Má tri deti, pekný rodinný dom, manželku. A predsa nebol ďaleko od momentu, kedy by o všetko toto prišiel. Hrať na automatoch som začal asi pred piatimi rokmi, začína svoju spoveď Marián. Spočiatku šlo o malé sumy. Hrával som vždy iba v jednej krčme neďaleko nášho domu. Keď som už začal prehrávať ozaj veľké peniaze, chodil som vždy do inej herne. Stávalo sa, že som nechal v herni aj 5 tisíc korún. Občas sa prihodilo, že mi v peňaženke neostala jediná koruna. Patologické hráčstvo je choroba. Lieči sa rovnako ako iné ťažké závislosti v Ústave na Prednej Hore. Aj Marián tam strávil dva mesiace.
Bol blízko totálnej katastrofy. Žena bola odhodlaná rozviesť sa, podala už návrh. Marián žil zhruba dva mesiace u rodičov. Jeho tradičným večerným rituálom bolo vyraziť si do mesta a zapadnúť do herne. Jedného dňa prešla trpezlivosť aj rodičov. Kategoricky mu oznámili, že ďalej u nich bývať nemôže. Úpenlivé Mariánovo prosenie dokázalo ešte poslednýkrát obmäkčiť manželku. Dala mu ešte jednu šancu. Zatiaľ nie som v takom štádiu závislosti, že mi na ničom nezáleží. Mám niekoľko takýchto známych. Nezáleží mi už na ničom. Kašlú aj na vlastné deti a o tom asi sú v ich živote najdôležitejšie. Ale ja milujem svoje deti, veľmi chcem, aby sme všetci žili kľudne a bez abnormálnych stresov, ktoré moji najbližší prežívali. Stávalo sa, že sme nemali ani na chlieb a museli nám ho kúpiť moji rodičia. Nikdy viac nechcem také trápnosti prežívať, zdrvene prezrádza muž, pre ktorého nie je problém krásne zarobiť, no automat na jeden záťah viackrát zhltol plácu za dva týždne tvrdej driny od svitu do mrku.
Podrobil som sa liečbe na Prednej Hore. Bol to múdry krok, hoci som sa tomu dlho spieral. Keď raz máte nulovú šancu dostať sa k automatu, proste nehráte. Zoznámil som sa s viacerými ľuďmi aj s takými, ktorí sa závislosti zbavili a niekoľko rokov nehrajú. Ich životné príbehu sú naozaj tragické. Spoznal som aj smutné ľudské drámy s tragickým koncom, v ktorých bol ústrednou rekvizitou práve hrací automat, kladie namáhavo slovo k slovu.
Je jedným z približne 50 tisíc gamblérov na Slovensku, toľko ich je podľa odhadov odborníkov. Reálne číslo je pravdepodobne ešte o čosi vyššie. Neexistuje žiaden sociologický údaj, ktorý by bol pre všetkých chorobných hráčov spoločný. Hrajú muži aj ženy, mladí aj starí, bohatí aj chudobní, vysokoškolsky vzdelaní aj jednoduchí ľudia.
Príbeh druhý. Kamil je úspešný 26 ročný muž, finančný maklér. Nikdy by nepredpokladal, že ho môže niekto, či niečo úplne ovládnuť. No stalo sa. Ešte pred troma mesiacmi bol jeho svet zredukovaný na podsvietené políčka a primitívne melódie hracích automatov. Pripadali mu úchvatnejšie než Beethovenova Osudová. Jeho osudom sa na desať mesiacov stali hracie automaty. Keď sa jeho hráčska mánia vystupňovala do extrému, Kamil našiel v sebe silu vzoprieť sa. Zdôveril som sa svojmu najlepšiemu kamarátovi a ten so mnou zašiel psychológovi. Už tri mesiace sa ambulantne liečim zo závislosti. Ešte zďaleka nemám vyhraté. Voľný čas trávim úplne ináč než predtým. Mám čerstvú známosť. Nová priateľka netuší, čo mám za sebou. Stretávame sa takmer denne a ja by som veľmi chcel, aby sa to nikdy nedozvedela. Aby to bola raz a navždy uzavretá kapitola, kľudne rozpráva Kamil.
Príbeh tretí. Štyridsaťdva ročný Jozef je rozvedený invalidný dôchodca s dvoma takmer dospelými deťmi. Väčšinu mesiaca je to obyčajný jednoduchý chlap, ktorý nie je ničím nápadný. Deň výplaty jeho dôchodku sa Jozef zmení na nepoznanie. Pravidelne každý mesiac zapadne aj s dôchodkom do herne a sadne si k automatu. Ja to robím pre zábavu. Nahádžem tam pár korún, zľahčuje svoju mániu. Keď si poviem, že nebudem hrať, vydržím aj rok, tvrdí pevným hlasom.
Skutočnosť je iná. Vždy v deň dôchodku sa zašije do jednej prázdnej krčmy, ktorá je doobeda vymretá a prehrá väčšinu svojho dôchodku. Známi z jeho štvrte ho majú za kreatúru a keď ich svetosvete presviedča, že už dlho vôbec nehrá, rehocú sa. Jozef si nechtiac získal status šaša a slabocha, ktorého slovo nemá absolútne žiadnu váhu. Izoluje sa od ľudí, pretože sa v spoločnosti známych cíti menejcenný. Zároveň sladko sníva, predstavuje si ako jedného dňa príde a všetkým poplatí. Získa si ich rešpekt.
Spúšťačom niekedy býva túžba napraviť si zlú finančnú situáciu, vraví doktorka Ingrid Ševčíková, psychologička, ktorá lieči aj tento druh závislosti. Gamblérmi sa teda často stávajú ľudia v sociálnej núdzi. Ale mám aj klientov, ktorí nikdy núdzou netrpeli. Majú nadštandardný príjem, napriek tomu začali hrať. Zväčša ide o ľudí vo veku od 20 do 35 rokov. Máloktorý gamblér si uvedomuje, že sa dostal do chorobnej závislosti od hry. Väčšina z nich je presvedčená, že má všetko pod kontrolou. No ich príbuzní, partneri, priatelia vnímajú veci diametrálne odlišne. Patologicky hráč postupne odsúva do úzadia všetko, čo je pre bežného človeka dôležité. Prácu, rodinu, záľuby. V jeho mysli sa uhniezdi nutkavá potreba hrať, ktorá vytláča všetko ostatné. Základným problémom gamblérov je to, že si nechcú pripustiť svoj problém. Popierajú jeho existenciu. Zvyčajne ich donútia vyhľadať odbornú pomoc partneri, príbuzní, priatelia.
Je skutočnou zriedkavosťou, že ku mne príde človek sám od seba uvedomujúc si, že potrebuje psychoterapiu, opisuje vnútorný svet gamblérov doktorka Ševčíková. Prvoradým cieľom odborníka je zistiť, v akom štádiu hráčskej závislosti sa pacient nachádza. Typickým javom býva to, že hráč zavádza, klame, nie je ochotný priznať, koľko peňazí prehral, koľko si napožičiaval. U mojich pacientov sa táto suma najčastejšie pohybuje od 50 do 200 tisíc korún, no sú aj prípady, kedy je dosť vyšší, konštatuje doktorka Ševčíková a dodáva. Ak klient pochopí, že hráčska závislosť je jeho závažným osobným problémom, spravil prvý krok. Samozrejme musí urobiť ešte veľa ďalších.
Gamblérstvo ľudia vnímajú ako zvláštny osobitný typ závislosti. Pretrváva názor, že hráčska závislosť je výlučne psychickou záležitosťou. Narkoman, či alkoholik je predsa závislý na návykovej látke, kým gamblér nie. Rada by som to dala na pravú mieru, upozorňuje doktora Ševčíková. Gamblér v rozvinutom štádiu závislosti môže trpieť vážnymi psychickými problémami rovnako ako narkoman alebo alkoholik. Silné depresie ...závislosti môže trpieť vážnymi psychickými problémami rovnako ako narkoman alebo alkoholik. Silné depresie, úzkostlivé stavy, samovražedné sklony. Neprestajné nutkanie hrať. Pravda všetky tieto príznaky dokážeme čiastočne zmierniť aj vhodnými liekmi. Ale ťažisko liečby spočíva v dlhodobej systematickej psychoterapii, približuje jednu stránku liečby psychologičky.
Štatistika uvádza, že komplexná odborná liečba je úspešná u 40 % gamblérov. Tí, sa k hre už nevrátia. U ostatných sa skôr, či neskôr vyskytne recidíva a veľa z nich končí opäť v bludnom kruhu prehier, pôžičiek a večných dlhov. Po úspešnej psychoterapii ešte zďaleka nemáme vyhrané, zdôrazňuje doktorka Ševčíková. Aj po ukončení liečby, hrozby pretrvávajú. Existujú aj povolania, ktoré sú pre gamblérov vysoko rizikové. Trebárs, ak pracujú ako zástupcovia obchodných firiem, majú možnosť ...


M. Číž, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, len je 19.00 hodina, takže ak máte ešte dlhé vystúpenie, tak potom. Máte dlhé ešte, vynikajúce. Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem dnešné rokovanie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu na dnešný deň. Príjemnú dobrú noc. Pokračujeme ráno o 9.00 hodine.

M. Hort, podpredseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem všetkým príjemný deň. Otváram desiaty rokovací deň 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky požiadali: podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Viliam Veteška, ďalej poslanci, Tibor Bastrnák, Milada Belasová, Marta Damborská, Mikuláš Dzurinda, Gábor Gál, Ľuboš Martinák, Ľuboš Micheľ, Jaroslav Paška, Ján Slota, Boris Zala, Renáta Zmajkovičová. Panie poslankyne, páni poslanci, v rokovaní pokračujeme v prerušenej rozprave v prvom čítaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Minárika, Vladimíra Palka a Františka Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máme ju ako tlač 907. Prosím teraz poslanca Pavla Minárika, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov a spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu, pána poslanca Ivána Farkasa, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov. Pán kolega Farkas, poprosím, keby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov. Včera neukončil svoje vystúpenie v rozprave písomne prihlásený poslanec Rudolf Bauer, ktorému teraz odovzdávam slovo. Po jeho vystúpení bude možnosť prihlásiť sa ústne. To platí aj pre pána Bugára. Nech sa páči, pán Bauer.


R. Bauer, poslanec
Ďakujem pekne pán podpredseda. Budem pokračovať v návrhu zákona poslancov Konzervatívnych demokratov Slovenska tam, kde som včera prestal. Gemblérstvo ľudia vnímajú ako zvláštny osobitný tip závislosti. Pretrváva názor, že hráčska závislosť je výlučne psychickou záležitosťou. Narkoman, či alkoholik je predsa závislý na návykovej látke, kým gemblér nie. Rada by som to dala na pravú mieru. Upozorňuje doktorka Šefčíková. Gemblém v rozvinutom štádiu závislosti môže trpieť vážnymi psychickými problémami rovnako ako narkoman alebo alkoholik. Silné depresie, úzkostné stavy, samovražedné sklony. Neprestajné nutkanie hrať. Pravda, všetky tieto príznaky dokážeme čiastočne zmierniť aj vhodnými liekmi. Ale ťažisko liečby spočíva v dlhodobej systematickej psychoterapii. Približuje jednu stránku liečby psychologička. Štatistiky uvádzajú, že komplexná odborná liečba je úspešná u 40 % gemblérov. Tí sa už ku hre nevrátia. U ostatných sa skôr či neskôr vyskytne recidíva a veľa z nich končí opäť v blúdnom kruhu prehier, pôžičiek a večných dlhov. Po úspešnej psychoterapii ešte z ďaleka nemáme vyhrané. Zdôrazňuje doktorka Šefčíková. Aj po ukončení liečby, hrozby pretrváva. Existujú aj povolania, ktoré sú pre gemlérov vysoko rizikové. Trebárs, ak pracujú ako zástupcovia obchodných firiem, majú možnosť narábať s peniazmi. Ak firma robí zúčtovanie napríklad raz za mesiac, má gemblér dosť času na finančný hazard. Pamätám si jedného svojho pacienta, ktorý raz prišiel na terapiu celý rozradostnený. Po dlhom období nezamestnanosti dostal ponuku pracovať ako barman v podniku, kde boli aj hracie automaty. Navyše mal problém aj s alkoholom, takže to bola priam vražedná kombinácia. Riziko recidívy by bolo v jeho prípade takmer 100 %. Načiera do spomienok psychologička. Pri liečbe je veľkým prínosom to, ak sa jej aktívne zúčastňuje jeho partner. Aj on býva konaním blízkeho človeka bolestne zasiahnutý. Bytostne sa ho to všetko týka. Partnerky majú nezriedka podobné psychické traumy, ako gembléri. Doľahne na ne silná depresia, obavy z budúcnosti. Žiaľ, sú medzi nimi zaznamenané aj prípady samovrážd. Následkom chorobného hráčstva je popretŕhanie sociálnych väzieb, strata partnerov, priateľov, detí. Nezriedka asi v 15 až 20 % prípadov dovedie závislosť gembléra až do väzenia. V každej herni nájdete veľký nápis, zákaz hry na automatoch pre osoby mladšie než 18 rokov. Ale vidieť mladistvých úplne zaujatých hrou na automatoch nie je žiadna vzácnosť. Gemblérskemu životnému štýlu podľa môjho názoru napomáhajú aj počítačové hry kombinované s nedostatočnou rodičovskou starostlivosťou. Zdôrazňuje doktorka Šefčíková. Veľa detí trávi svoj voľný čas tak, že sa celé hodiny venujú počítačovým hrám. Prežívajú tie isté pocity ako skutoční gembléri, náhradné emocionálne uspokojenie, nával adrenalínu, eufóriu z výhry. Nahraté čísla ich vzrušujú, opantávajú, deti unikajú z reality. Prirodzené emócie, aké poskytuje bežný život im nahrádzajú emócie virtuálne. Mnohí psychológovia tvrdia, že počítačové hry sú maturitou ku skutočným hazardným hrám. Automaty majú moc stiahnuť človeka hlboko až na samé dno bahna. Zúfalých obetí hráčskej vášne je veľa. Ak označíme gemblérstvo na Slovensku za epidémiu, verte, že nepreháňame. Čísla to potvrdzujú. Renomovaný psychiater, doktor Karol Hlava sa liečeniu gemblérov systematicky venuje viac rokov. Jeho ordináciou prešli desiatky pacientov a keby napísal knihu ich príbehov, zrejme by boli pre bežného človeka absolútne neuveriteľné. Spomínam si na majiteľa úspešnej prosperujúcej firmy, ktorého život rozbili automaty doslova na trosky. Zisky firmy išli do státisícov, ale ten muž dokázal prehrať na hracích automatoch aj 20 tisíc korún za noc. V priebehu pol roka jeho firma skrachovala, automaty zhltli všetky rodinné úspory i peniaze z predaja luxusného auta. Po čase mu manželka súdnou cestou znemožnila ostať v byte, z ktorého predal všetko, čo sa dalo na rýchlo speňažiť. Presával ako bezdomovec v opustenej garáži, zmenil sa na nepoznanie. Z elegantného, sebavedomého chlapa sa stala ľudská troska. Popisuje šokujúcu premenu konkrétneho človeka doktor Hlava. Stačí sa večer prejsť po Košiciach, nazrieť do niekoľkých krčiem. V každej znie cingot mincí, automaty šlapú, peniaze sa točia bez prestávky. V prítmy sedia na vysokých stoličkách siluety bez tvári, podivný, naklonovaní duchovia. Nie jeden už žije v bizardnom svete mánie, vzdialenom v nedohľadne od toho reálneho. A nie jeden tam smeruje. Podľa odborníkov je v našej krajine viac ako 50 tisíc gemblérov v rozvinutom štádiu závislosti. Každý šesťdesiaty dospelý Slovák teda mal, či má závažné problémy s hazardnými hrami. Drvivú väčšinu z nich neodolateľne priťahujú hracie automaty. Len pre vašu informáciu v špecializovanom oddelení pre liečbu patologického hráčstva v Banskej Bystrici od začiatku fungovania špecializovaného oddelenia od roku 1994 bolo liečených viac ako 3 tisíc pacientov. V roku 2007 bolo hospitalizovaných 217 osôb, z toho 199 mužov. V roku 2008 to bolo 219 osôb, z toho až 206 mužov. Žiadostí je podstatne viac, kapacitne nestačia, čakacia doba je aj tri mesiace, mnoho žiadateľov nenastúpi na liečbu, lebo čakacia doba bola dlhšia, ako odhodlanie liečiť sa, resp. prepásol moment ochoty liečiť sa práve kvôli nedostatku kapacít. Liečba je hradená poisťovňami a trvá sedem týždňov. Ďakujem za pozornosť.


M. Hort, podpredseda NR SR
S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Bauera sa neprihlásil nikto. Pretože on bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy písomne, otváram teraz možnosť prihlásiť sa k tomuto návrhu zákona do rozpravy ústne. Pán poslanec Tomáš Galbavý, pani poslankyňa Katarína Tóthová. Čakáme na pána poslanca Palka, áno, už je zaevidovaný na tabuli. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Čiže, celkom traja. A dávam teraz slovo pánovi poslancovi Tomášovi Galbavému. Nech sa páči.


T. Galbavý, poslanec
Ďakuje pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, rokujeme o zákone ktorý upravuje podmienky hazardných hier. Aká je situácia v súčasnosti? Aký je súčasne právny stav? Musíme každý uznať, že je príliš až príliš liberálny. Dámy a páni, po roku 1990 na Slovensku sa rozrástli kasína, herne, prevádzky s výhernými automatmi, stávkové kancelárie, vyrástli ako huby po daždi. Ich cieľom je predovšetkým vytvoriť priestor, zabaviť sa. Pohrať sa. Ale, bohužiaľ, pravdou je opak. Vyrábajú a produkujú gemblérov, je to priestor, ktorý nezabáva, ale je to priestor, ktorý oberá ľudí o peniaze. Dámy a páni, na Slovensku máme dnes stovky kasín, tisícky herní, tisícky stávkových kancelárií a desaťtisíce výherných automatov. Ktoré, ako som už povedal, nezarábajú, ale produkujú desaťtisíce gemblérov. Na Slovensku máme toľko gemblérov, že by kľudne mohli zaplniť futbalový, ten najväčší futbalový štadión. Za týmito ľuďmi sú rodiny, príbuzní, firmy a samozrejme ľudia, ktorí prichádzajú o prácu. Dnes sme mali možnosť z úst pána poslanca Bauera počuť výpoveď niekoľko smutných príbehov. Ľudí, ktorí spoznali na vlastnej koži, čo je to život patologického hráča. Mesto, kde som sa narodil, Topoľčany, je miestom, kde sa prevádzkovateľom, majiteľom kasín veľmi, ale veľmi dobre darí. Na každom rohu svieti reklama z kasína, ktorá vás vyzýva, aby ste využili priestor "zabaviť sa". Poznám stovky slušných ľudí, podnikateľov, ktorí vedeli zarobiť korunu, celý rok korunku ku korunke dávali dokopy, aby mohli ďalej investovať a zamestnávať ľudí až do chvíle, keď neprišiel týždeň ich závislosti, psychickej poruchy a doslova prišli o všetko. Prišli o peniaze, o rodinu, o strechu nad hlavou, prišli o chuť do života. Hazardné hry teda v tomto meste pripravili stovky slušných ľudí o existenciu. Nepovažujem za správne, ak v malom meste, kde je 30 tisíc obyvateľov, bolo sto kasín, desiatky herní, desiatky stávkových kancelárií. Komu to prospieva? Pýtam sa. Často krát na adresu gamblerov počúvam: "No veď si môžu za to sami. Kto im káže, aby hrali? Každý si je zodpovedný za svoj osud, za svoj život sám." Nemusí to vždy platiť. Je to pravda len do určitej miery.
Dámy a páni, nie je to celkom tak. Rovnako tento parlament, vláda, my politici máme svoj podiel spoluviny. Mohli sme to a môžeme to zmeniť, zabrániť negatívnemu trendu, ktorý v čase krízy bude naberať ešte širšiu dimenziu. Predsa štátna koncepcia musí mať predovšetkým na zreteli verejný záujem, verejnú morálku, obmedzenie príležitostí, musí ochraňovať spotrebiteľa a obmedzovať, znovu opakujem, obmedzovať príležitosti na hranie.
Ctené kolegyne, kolegovia, žiada sa mi v tejto chvíli povedať, že ak obstojí niekde ekonomická téza, nemôžeme nechať všetko na trh, že vyrieši za nás, no tak určite sú to kasína, stávkové kancelárie, herne s výhernými automatmi. Tu musí nastúpiť jednoznačne štátna regulácia. Trh isteže je najlepším samoregulátorom, ale nie v tomto prípade. Musíme prijať legislatívu, ktorá tomuto zabráni. Isteže si vážim návrh pána poslanca Minárika, spôsob, akým sa to pokúša riešiť, bohužiaľ, tento stav nezmení a nevyrieši ho. Je to tak. Je to možno malý posun dopredu, ale je to tak. Preniesť kompetencie a právo na samosprávu, je naozaj veľký predpoklad klientelizmu a korupcie. Keď budú poslanci rozhodovať o tom, či ten dotyčný človek dostane licenciu, alebo či môže vo svojom obvode postaviť kasíno a herňu, to si píšte, že aj svoj cieľ dosiahne. Vieme dobre sami, kto stojí a kto sú majiteľmi takýchto kasín, stávkových kancelárií a herní. Sú to veľmi vplyvní a silní ľudia s dobrým finančným, ekonomickým pozadím a s dobrými stykmi, majú priateľov skrátka odspodu až po ten najvyšší vrch.
Ak chceme vyriešiť problém s kasínami a chceme mať menej gamblerov, ľudí chorých, závislých, musíme urobiť radikálny rez. Prehodnotiť všetky doterajšie prevádzky a presadzovať iný prístup a princíp, metódu, povedzme, v okruhu sto kilometrov sa dohodneme, koľko kasín a koľko herní a výherných automatov chceme mať, koľko chceme mať stávkových kancelárií. Zoberme si príklad Spojených štátov amerických. Je to krajina, ktorá je neporovnateľne väčšia z pohľadu obyvateľstva a z pohľadu rozlohy. Viete, koľko je tam kasín? Na prstoch jednej ruky ich dokážem narátať. Ak si chce Američan zahrať alebo "zabaviť sa" musí za kasínom cestovať tisícky kilometrov. To je správny prístup a to je jediná možnosť, ako obmedziť a zabrániť súčasne negatívnemu trendu.
Je na čase, aby sa na túto tému gamblerstva, hazardných hier otvorila celospoločenská diskusia a za to je aj návrh pána poslanca Minárika dobrý, lebo v tomto parlamente opäť na túto tému diskutujeme. To je dobre. Isteže, môžeme sa baviť o spôsoboch, ako tomu zabrániť. Ctené kolegyne, kolegovia, obraciam sa na vás s prosbou, aby sme si uvedomili, že máme morálny dlh voči našim spoluobčanom v oblasti hazardu. Nenechajme ľudí, ktorí nedokážu odolávať týmto nástrahám na pospas trhu. Trh nedokáže všetko vyriešiť a určite nie oblasť hazardných hier.
Ctené kolegyne, kolegovia, ja za tento návrh pána poslanca Minárika zahlasujem. Ako som už spomenul, vítam, že v parlamente môžeme na tému hazardu diskutovať a ponúkam možnosť svojmu kolegovi, aby sme pripravili dobrú legislatívu a vygenerovali 76 hlasov na jej prijatie, aby sme konečne urobili koniec klondajku v oblasti hazardných hier na Slovensku, lebo naozaj to je chaos. Nie je možné, aby v každom meste existovali stovky kasín, herní, stávkových kancelárií, ktoré dokonca vábia súčasných a budúcich potencionálnych gamblerov k hre, aby pripravili a poškodili rodinu. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem pekne.


M. Hort, podpredseda NR SR
S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Galbavého sa prihlásili pán poslanec Viliam Jasaň, pán poslanec Rudolf Bauer. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má poslanec Viliam Jasaň. Nech sa páči.


V. Jasaň, poslanec
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len také štyri poznámočky. Dobré ráno, pán Galbavý. Je rok 2009. Rok 2009. A gamblerstvo je tu odkedy? Čo ste pre to urobili, alebo čo sme pre to urobili? Prvá poznámka. Druhá, veľmi zaujímavá zmena v ponímaní, trh nedokáže všetko vyriešiť. Skutočne veľmi zaujímavé a pre mňa veľmi príjemné konštatovanie z vašich úst. Určite trh nevyrieši gamblerstvo a nevyrieši, máte pravdu.
Ďalšia taká zaujímavosť, ktorú som počul, možno som zle porozumel, vy akože priznávate v samospráve korupciu? Možno som to zle rozumel, ja neviem. Ďakujem, všetko.


M. Hort, podpredseda NR SR
Pán poslanec Rudolf Bauer, nech sa páči.


R. Bauer, poslanec
Pán poslanec, ďakujem za podporu naozaj, že mnoho tých viet bolo veľmi zrozumiteľných a jasných na podporu vlastne tohto návrhu zákona. Chcem reagovať len na tú časť, kde ste hovorili, alebo položili otáznik na to, či miestni poslanci pokiaľ dostanú takúto právomoc rozhodovať o umiestňovaní, prípadne zákaze hracích automatov, že či nebudú pod vplyvom korupcie. Zásadne nesúhlasím s tým, ako ste to vyslovili, pretože pokiaľ v obci budú prípady gamblerov, tak určite poslanci budú tým dotknutí či už v nejakých priamych alebo širších rodinných vzťahoch a vtedy nemôže žiadna korupcia prevážiť rozhorčenia a odhodlanie, alebo proste snahu riešiť tento prípad aj reštriktívnym spôsobom, čiže absolútne by som sa nebál nejakej korupcie v oblasti obecných miestnych zastupiteľstiev.
A druhá vec je presne, čo už tu bolo povedané, pokiaľ nebudeme veriť, ako normálne, zdravé fungovanie miestnej samosprávy, tak potom môžeme stratiť dôveru vôbec vo verejný sektor celkovo.


M. Hort, podpredseda NR SR
Ďakujem. Pán poslanec, skúste skôr sa prihlásiť, keď chcete reagovať na predrečníka, aby sme to nepredlžovali, lebo už aj tak je dosť pokročilá doba. Tak zatlačte, prosím vás, trojku. Ďakujem pekne.


T. Galbavý, poslanec
Pán predsedajúci, ďakujem za upozornenie. Chcem reagovať. Pán poslanec Jasaň, v tomto parlamente som si zvykol už na to, ak nechcete niečo podporiť, tak si hľadáte náhradné argumenty, že prečo sme to neurobili predtým? Za koho, koho zastupujete v tomto parlamente? Zastupujete verejnosť, verejný záujem? Vás netrápi, že je súčasný stav, že rodiny prichádzajú o strechy nad hlavou? Vás to absolútne netrápi? Tak potom prečo si kladiete otázku, prečo až teraz? Jednoducho ste poslancom a pokúste sa zamyslieť nad tým, či spoločnými silami tento stav nemôžeme zmeniť.
Ďalšia otázka, čo sa týka korupcie a klientelizmu. Ja nepaušalizujem. Nepaušalizujem, nie sú všetci poslanci neslušní. Ale snáď mi nechcete povedať, že to je pre vás nejaká prekvapivá informácia, že korupcia a klientelizmus existuje aj na úrovni samosprávy. To snáď nemyslíte vážne.


M. Hort, podpredseda NR SR
Ďakujem. Teraz je do rozpravy prihlásená pani poslankyňa Katarína Tóthová, nech sa páči.


K. Tóthová, poslankyňa
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte včera večer som bola v úvodných vystúpeniach spomínaná, že teda na základe reciprocity by som mala vystúpiť. Vážení, ja by som vystúpila aj tak, pretože reciprocita by bola veľmi zaujímavá, keďže náš zákon s pani poslankyňou Muškovou o zákaze alkoholu prvýkrát v parlamente v prvom čítaní, v druhom čítaní, v treťom čítaní ani jeden poslanec KDH nepodporil. Viete, že teraz, keď sme druhýkrát prišli s týmto zákonom, som už na vás apelovala, že vašim krédom, volebným heslom a tak ďalej je rodina, ako môžete plniť toto vaše volebné predsavzatie, keď problémy, ktoré sa výsostne týkajú rodín, problémy, ktoré ničia rodiny a tak ďalej, si nevšímate a nehlasujete za to. Ale, čo bolo, bolo, verím, že spoločnými silami sa nám podarí rozumné návrhy týmto parlamentom pretlačiť, ktoré nemajú žiadne politické pozadie, majú pozadie morálky, existencie rodín a podobne.
Pán poslanec Bauer tu uviedol viaceré prípady nešťastných rodín gamblerov a tak ďalej. Pokiaľ by sme chceli, by sme tu do večera, do večera mohli uvádzať množstvo prípadov zo svojho okolia. Poznám tiež rodiny, ba dokonca nekončili prípady tak prijateľne, ako uviedol pán poslanec. Dokonca mladý muž spáchal samovraždu, pretože nevedel sa tejto závislosti zriecť.
Ja sa skutočne tejto otázke venujem a sledujem ju, dokonca sledujem, aká je úprava najmä v Českej republike. Ešte v júli minulého roku ministerka pre ľudské práva Stehlíková vystúpila s návrhom, aby sprísnené boli pravidlá pre povoľovanie týchto herní, pre ich kontrolu, pre ich existenciu. Uviedla, že v Čechách štyri pätiny obcí si želajú takú právnu úpravu, aby mohli v svojich obciach oni rozhodovať, oni usmerniť a aj oni zakázať prípadné herne, ktoré sa vyskytujú na ich území. Pokiaľ sledujem situáciu na Slovensku, viem, že aj na Slovensku viaceré obce chcú mať toto oprávnenie, chcú riešiť tento problém.
Dovoľte, aby som uviedla jednu obec, teda mesto. Ide o Sninu. Tu je veľmi zaujímavá, teda bola veľmi zaujímavá situácia. Občania v Snine boli tak nespokojní s počtom prevádzok, kde sa mohli realizovať gambleri, že na ich požiadavku poslanci mestskej rady v Snine prijali uznesenie o úplnom zákaze výherných automatov od 1. 1. 1998. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť, účinnosť a začalo sa podľa neho postupovať. Čo sa však stalo. Asociácia firiem výherných hracích prístrojov sa obrátila na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a z ministerstva financií v tom čase bol ministrom pán poslanec Palko, predkladateľ, spolupredkladateľ tohto legislatívneho návrhu. Z ministerstva financií dostali odpoveď, že takto obmedzovať nemožno, pretože podľa platného práva, ak príslušný záujemca splní podmienky tak je treba mu licenciu vydať. Ja nehovorím, že stanovisko ministerstva financií bolo v rozpore so zákonom. Nehovorím, že toto stanovisko bolo horšie ako pripúšťajú niektoré ustanovenia nemajúci striktný charakter, ale hovorím o tom, že už v tom čase boli signáli na ministerstvo vnútra, že tu je tento spoločenský problém a že je záujem zo strany samosprávy tieto problémy riešiť a žiadajú, aby mali možnosť a tuná nadväzujem na pána poslanca Jasaňa, nesúhlasím s tým, že keď nemáme argumenty, tak hovoríme, že ste to mohli spraviť. Ja ten argument mám, pretože potom som následne, keď som si toto prečítala vo verejnej správe, kde bola o tom situácia. Následne som interpelovala a zase som dostala obdobnú odpoveď, že teda správna situácia je taká a taká a podobne a podobne. Čiže už sme nielen z obcí, ale aj z tohto miesta mali signály, že niečo sa s touto otázkou má robiť. Žiaľ, keď ste boli u vlády neurobili ste nič. Čo spravila Snina. Snina sa nedala a urobila aspoň to, čo mohla. Prijala všeobecne záväzné nariadenie, že sa zriadiť herne môžu len bez alkoholu a povolená prevádzka je od 18 do 22 hodín. Opakovali to, čo je v zákone, že do herní nemôžu ísť osoby mladistvé pod 18 rokov. Ako sa toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo prijaté realizuje už spätnú väzbu nemám, ale dozaista, keď takto silno bojovala samospráva, tak dozaista je dodržiavané. Ja som, jedna otázka ma mrzí a tú chcem teraz spomenúť. Účasť v herniach mládeži pod 18 rokov. Vážení, podľa zákona platného č. 171/2005 Z. z. podľa § 35 ods. 6, je takýto právny stav. Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladších ako 18 rokov. Prevádzkovateľ herne hry je povinný opakujem povinný, vykonávať opatrenia, aby sa takéto osoby nemohli zúčastňovať hazardných hier. Prevádzkovateľ hazardnej hry a orgán dozoru má právo na tieto účely požadovať predloženie preukazu totožnosti, ak sa hazardné hry prevádzkujú v herni, prevádzkovateľ takýchto hazardných hier je povinný vykonať v herni stály, opakuje stály dozor prevádzky a riadi sa prevádzkovým poriadkom. To hovorí zákon. Aká je situácia?
Nuž, ja som si doniesla, pretože som povedala, že túto otázku sledujem. Je to z bulvárneho denníka, ale je to veľmi poučné a prínosné. Denník Plus jeden deň ešte 11. septembra 2007 poukázal aká je šokujúca situácia v hraní detí pod 18 rokov. Vzali si dvoch mladíkov 12 a 14 ročných chlapcov a v Bratislave v nemenovanom podniku v Novom meste a v nemenovanom podniku na Kramároch išli redaktori s týmito chlapcami. Zistili, že kľudne im premenili peniaze, čašníčku, ktorú požiadali na drobné, aby premenila. Bez problémov premenené mohli hrať a podobne. Kontrola, čo robí kontrola? Nuž nič. Kontrolu v Bratislave má magistrát hlavného mesta a podľa toho, čo tu je, teda mimo iných, mimo daňových úradov, magistrát mesta a podľa informácií urobí kontrolu len dvakrát ročne a tu sú informácie, že žiadne pokuty nie sú uložené. Ale fakt je iný. Lekári z Banskej Bystrici nemenovaný lekár potvrdil, že majú závislých už viacero pacientov pod 18 rokov. Prosím vás pekne, kde mohli získať závislosť. Nuž len v podnikoch s hracími automatmi. Čiže je neodškriepiteľné, že nám deti pod 18 rokov v hracích automatoch sa realizujú napriek tomu, že je zákonný zákaz, napriek tomu, že sú zákonné povinnosti kontroly, napriek tomu, že sú zákonné povinnosti kontrolných orgánov ukladať pokuty. Ja vítam predložený legislatívny návrh. Ja ho určite podporím do druhého čítania. Len znovu budem tlmočiť to, čo som tlmočila pri legislatívnom návrhu zákazu pitia alkoholických nápojov. Vážení, a prijatie zákona je len prvý krok. pokiaľ sa nevykonáva, nevyriešime nič. Ja si myslím, že sme v situácii, kedy musíme tlačiť na to, aby príslušné orgány, ktoré majú kompetenciu, aby ju vykonávali, aby uskutočňovali kontroly, aby uskutočňovali proste realizáciu sankcií. Toto nie je len slovenská záležitosť. Tento problém je problémom mnohých štátov Európske únie a nielen Európskej únie. V zahraničí hľadajú prostriedky na riešenie tohto problému. Švajčiarsko, Francúzsko a niektoré štáty USA prijali predpisy, kde len v určitých zónach môžu byť prevádzkované hracie automaty. Viaceré štáty prijali právne predpisy, že hracie automaty nemôžu byť v reštauráciách, v pohostinstvách, môžu byť len na to špecializovaných predajniach, nie v špecializovaných prevádzkach. Áno, len tam môžu byť. V herniach špecializovaných herniach. Áno. Ja viem čo je v návrhu, ale ďakujem za pripomenutie. Vážení, v roku 2007 bol urobený prieskum hracích automatov a bolo zistené, že na Slovensku v roku 2007 bolo 18 000 hracích automatov. Odvtedy sa ich počet zvýšil. Tak si predstavme, keď je rentabilné toľkoto hracích automatov prevádzkovať, koľko ľudí nám na týchto automatoch míňa svoje peniaze, ale prosím sloboda je, lenže mňa najviac mrzí, že tieto peniaze míňajú deti pod 18 rokov a my sa na to nečinne pozeráme. Ja si dovolím povedať, že tento problém má aj celoeurópsky charakter, pretože európsky parlament a európska rada prijali odporúčanie európskeho parlamentu a rady z 20. decembra ešte v roku 2006, kde sa v odseku 3 uvádza "Na úrovni únie je potrebné prijať legislatívne opatrenie na ochranu telesného, duševného a morálneho vývoja neplnoletých detí v súvislosti so všetkými audiovizuálnymi a informačnými službami a na zabránenie prístupu neplnoletých osôb nevhodným programom alebo službám pre dospelých. Toto sa týka aj hracích automatov. Čiže, sú tu dokumenty na úrovni Európskej únie. Sú do niektoré zákonné ustanovenia. Podľa môjho názoru treba ich sprísniť. Predložený legislatívny návrh sprísňuje, dáva samosprávam určitú kompetenciu, aby mohli eliminovať tieto negatívne javy na svojom území. Osobne sa domnievam, že tento legislatívny návrh je dobrý. Samosprávy ho chcú, samosprávy ho očakávajú. Nie je to len fikcia, nejaká špeciálna situácia, ako som prezentovala v Čechách, tak isto 4/5 samosprávy požadujú takýto legislatívny návrh, takže si myslím, že tento parlament urobí správny krok správnym smerom, keď predložený legislatívny návrh prejde do druhého čítania. Ďakujem za pozornosť.


M. Hort, podpredseda NR SR
Ďakujem. S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne Tóthovej sa prihlásili pán poslanec Vladimír Palko, pán poslanec František Mikloško. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a slovo má pán poslanec Vladimír Palko. Nech sa páči.


V. Palko, poslanec
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa Tóthová, v jednej chvíli počas vášho prejavu ste sa na mňa tak vyčítavo pozreli, až ma trošku pichlo pri srdci, že či som niečo v minulosti nezanedbal, ale napokon aj z vášho prejavu vyplynulo, že my sme toto obmedzenie hazardu a automatov, toto obmedzenie sme síce v minulosti nepresadili, ale, že sme ho vždy presadzovali. A to je to podstatné. No a predovšetkým vám chcem poďakovať za to, že ste vyjadrili súhlas našim návrhom a že ho podporíte.
Ďakujeme veľmi pekne.


M. Hort, podpredseda NR SR
Ďakujem.
A teraz dávam slovo pánovi poslancovi Františkovi Mikloškovi, ktorý je prihlásený ako druhý a posledný s faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne Tóthovej. Nech sa páči.


F. Mikloško, poslanec
Pani poslankyňa ja vám chcem poďakovať nielen za to, že ste povedali, že podporíte tento návrh zákona, ale za veľmi kompetentné vystúpenie. Vidno, že sa tomu dlho venujete a zdá sa, že vám nič nemôže brániť tomu, aby ste prestúpila z HZDS do Konzervatívnych demokratov Slovenska.
Radi vás uvítame.


M. Hort, podpredseda NR SR
Reagovať na vystúpenie dvoch poslancov s faktickými poznámkami bude teraz pani poslankyňa Katarína Tóthová. Nech sa páči.


K. Tóthová, poslankyňa
Ďakujem.
K tomu čo ste hovorili pán poslanec Palko, že ste to presadzovali. Nuž keď ja poviem, že niečo presadzujem v parlamente tak mi to môže ísť na úžitok, lebo okrem mňa potrebujem zo 149 poslancov ešte toľkých, aby to čo presadzujem prešlo.
Ale vy ako minister ste do vlády mohli takýto legislatívny návrh doniesť z vlastného jediného rozhodnutia. Potom síce aký by to malo osud by bolo iné, ale by bol viditeľný výsledok.
Čiže, ja znovu opakujem, to čo vám tu môj kolega zo Smeru povedal. Je pravda pod čo sa podpisujem.
Inak ďakujem za pochvalu, ktorú ste mi dali, ale ja som nikdy politicky nebola orientovaná. Som vstúpila len do HZDS a som hlboko presvedčená, že som v tom najsprávnejšom politickom zoskupení.
Ďakujem za pozornosť.
(Potlesk.)


M. Hort, podpredseda NR SR
Teraz vystúpi v rozprave posledný prihlásený k tejto problematike pán poslanec Vladimír Palko. Nech sa páči.


V. Palko, poslanec
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v tomto svojom už len krátkom vystúpení upozornil na jasnú súvislosť, ktorá tu je medzi hazardnými hrami, automatmi a zločinom, páchaným zločinom na Slovensku.
Chcem povedať veľmi jasne. Obmedzenie hazardu, obmedzenie automatov má, bude mať za následok aj pokles kriminality. A to z dvoch dôvodov.
Po prvé. Existuje pojem kriminogénne prostredie. To znamená zločin vytvárajúce, zločin podporujúce prostredie. To znamená, že existujú rôzne formy podnikania, ktoré sú legálne podľa našich zákonov, ale vďaka svojej špecifickosti priťahujú zločinecké prostredie viac ako nejaké iné legálne podnikanie.
A to sú proste skúsenosti, ktoré sú opísané vo vedeckých publikáciách. Povedzme pekárenstvo je oblasť legálneho podnikania, ktoré nijako nepriťahuje zločin. Ale sú isté formy podnikania, ktoré ten zločin priťahujú a vytvárajú. Napríklad prostredie masážnych salónov. A jedným takým prostredím je aj prostredie hazardných hier a špecifickým špeciálne automatov.
Častokrát sa snažia práve zločinecké skupiny ovládnuť toto prostredie, bojujú medzi sebou o sféru pôsobenia a vytvára to zločin aj ťažké formy.
Čiže, toto je jeden dôvod obmedzením automatov obmedzíme kriminogénne prostredie, zločin vytvárajúce prostredie.
Po druhé. Hazard vytvára kriminalitu aj ako sekundárnu druhotnú kriminalitu. A to tým, že, a hovoril o tom najmä môj kolega Bauer, tým, že vytvára skupinu ľudí, ktorí sú závislí od hazardu, ktorí potom keď prídu o svoje legálne prostriedky snažia sa o získavanie finančných prostriedkov na ďalšie hranie, strácajú sociálne zábrany a v snahe o získavaní ďalších prostriedkov finančných, ktoré by mohli minúť na hazard dopúšťajú sa krádeží, lúpeží, vykrádajú autá, vykrádajú obydlia atakďalej, atakďalej.
To znamená, že ak obmedzíme hazardné hry obmedzíme aj túto druhotnú kriminalitu.
A preto prosím, vážené pani poslankyne a pánov poslancov, najmä z vládnej koalície, aby tento návrh podporili.
Včera vystúpil na tomto mieste pán prezident republiky Ivan Gašparovič. Hovoril o potrebe rozvíjania humanity, duchovna. A hovoril o potrebe prevencie kriminality. Konkrétne na toto upozorňoval.
Nuž tu máte zákon, ktorý je prevenciou kriminality a to prevenciou veľmi účinnou.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci najmä zo strany Smer, pretože vy o tom budete najmä rozhodovať. Včera ste tlieskali pánu prezidentovi a ak ten potlesk bol úprimný a mienený vážne tak potom dnes by ste mali podporiť náš návrh na obmedzenie hazardu. O čo vás týmto prosím a žiadam.
Ďakujem za pozornosť.


M. Hort, podpredseda NR SR
S faktickou poznámkou jediný prihlásený pán poslanec Viliam Jasaň. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou na vystúpenie predrečníka. A slovo má pán poslanec Viliam Jasaň. Nech sa páči.


V. Jasaň, poslanec
Ďakujem pekne.
Ja budem reagovať zase len takými tromi, štyrmi poznámkami.
Určite máte pravdu, že hazardné hry, automaty, kriminalita veľmi úzko súvisia.
Ja len jednu poznámku ešte k tomu čo, nemá sa to síce, ale prepáčte mi to.
Pán Galbavý, ja keď som získal jedno zariadenie pre verejné stravovanie na východe prvá vec, ktorá bola som vyhodil hracie automaty.
Čiže, to je môj postoj.
Ale čo mi chýba aj u vystúpenia pána Palka veď tým zákazom sa asi ťažko niečo urobí. Môže sa obmedziť, to máte pravdu, ale mne tu vždy chýba prvok prevencie, výchova. Ako vplývať na mladých ľudí tak, aby do tej 18 mali iné záujmy. Pretože oni idú hrať a potom sa z nich stávajú gembleri preto, že nahrádzajú niečo čo im chýba. Možno im chýba v rodine, možno im chýba správna mimoškolská výchova. A potom idú niekde kde ich to priťahuje, kde ich tá ulica a tí kamaráti zavedú.
A posledná poznámka, ja som bol asi dva alebo tri roky členom Rady vlády pre prevenciu kriminality niekedy 99 - 2001 a riešilo sa tam všeličo možné, teoretizovalo sa, vydávali sa brožúrky a neviem čo všetko. Ale takmer nič sa neurobilo v rámci prevencie kriminality.
A mňa by možno zaujímalo keď sa tu hovorilo o verejnej diskusii poďme sa baviť ako prevenciou obmedziť a znížiť túto závislosť. Zákazmi vážne to nič neurobíme respektíve strašne málo, lebo tie všelijaké obkličky si oni nájdu na to, aby to mohli robiť.
Ďakujem.


M. Hort, podpredseda NR SR
Ďakujem.
Teraz sa ešte do rozpravy v súlade s príslušným paragrafom rokovacieho poriadku prihlásil pán navrhovateľ pán poslanec Minárik. Nech sa páči. Áno do rozpravy.


P. Minárik, poslanec
Ďakujem pekne.
Prihlásil som sa do rozpravy, pretože budem komentovať niektorých svojich kolegov, aby bola možnosť na mňa reagovať. A ja sa týmto aj zároveň vzdávam toho záverečného slova. Zdá sa mi to byť korektnejšie.
Už len heslovite. Chcem pripomenúť, že dnes nie sme v šťastnom ekonomickom období. Sme v čase kedy aj na Slovensku začínajú ... aj dopady krízy a vtedy je problém hazardu, ale aj alkoholizmu a iných takýchto problematických aktivít oveľa, oveľa vyšší ako v tých šťastných obdobiach.
Preto by som vás poprosil ak sme to už zanedbali predtým nenechajme to odplávať teraz, pretože ešte aj prijatie teraz pomôže v tom čase kedy ešte v kríze budeme.
Prevencia verzus zákazy. Nuž, zákonodarstvo je také, že vie lepšie pracovať s tými zákazmi ako s prevenciou. Prevencia je pre mňa ako pre zákonodarcu hlavne v mojej domácnosti ako rodiča. Tam som si, myslím, že svoju prevenciu odrobil. A zatiaľ mám to šťastie, že ani jedno z mojich troch detí tento problém nemá.
Aby som to dokumentoval, že ako je to so zákonmi. No tak z desatora je naozaj šesť zákazov. A ostatné príkazy. No tak je to aj v inej legislatíve.
K poznámkam kto, kedy mal a prečo neurobil. Venoval som sa tomu pomerne dlhý čas v úvodnom slove. A koniec - koncov to aj kolega Galbavý potvrdil, že od 2005 od času prijatia tej legislatívy som tento problém zvýrazňoval.
Na druhej strane protikorupčnosť toho zákona bola tak silná, že stálo za to ten zákon zaviesť. Dobre vieme aký ľudia v tejto oblasti pôsobia. Všetci vieme, že ich plecia a uši splývajú krk medzi tým nie je. A do tohto prostredia protikorupčný zákon patrí veľmi naliehavo.
Preto ten zákon je dobrý, ale keď vidíme, že má niektoré efekty, ktoré sú veľmi problematické nemôže nám brániť, aby sme nekorigovali svoje rozhodnutia.
Dámy a páni, kolega Jasaň to veľmi často hovorí čo ste robili, čo ste robili. Musím upozorniť všetkých, ktorí sú tu prvé volebné obdobie a môžu tu byť aj ďalšie volebné obdobie, že dostávajú sa do strašnej pasce. Ak budú takto argumentovať každý im môže v tom ďalšom volebnom období hovoriť no, ale to ste zanedbali, to ste mali urobiť už vtedy keď ste tu boli prvýkrát. Prečo ste to neurobili už vlani?
Dámy a páni, aj poznanie sa vyvíja, aj schopnosť sformulovať ten zákon príde až časom. V 2005. sme to proste predpokladali potom to prax ukázala, že naozaj problémy prišli no a následne som reagoval. Však reagujem vlastne od 2006 stále na túto situáciu. Necítim sa v tomto ani trochu vinný.
A teraz ešte k vystupujúcim. Najprv ku kolegovi Galbavému. A k tej korupčnosti, ktorý tento zákon prináša. Predkladá sa to tu už trikrát. Už trikrát som to vysvetľoval. Ale kto si to neprečíta alebo kto nechce si to prečítať a kto nechce počúvať ma nebude počúvať ani teraz. A ako môže celoplošný zákaz byť prokorupčný. Však buď tam nebudú alebo tam budú. Keď nebudú tí ľudia v samospráve konať no tak tam budú. Ak budú konať tak tam nebudú. A za to by ich mal niekto korumpovať, aby konali, že tam nebudú. Však to stráca absolútne logiku. Poslednýkrát som sa vyjadroval k tejto veci, pretože naozaj, nechcem to nazvať hlúposťou, ale to je ignorantstvo k tomu zákonu. To nebolo prečítané Tomáš. Ty nevieš ešte stále, že čo tam je napísané.
K pani poslankyni Tóthovej. Ja jej veľmi pekne ďakujem. Dneska sme na spoločnej vlne tak ako sme boli na spoločnej vlne keď sa v minulom volebnom období snažila obmedzovať upútavky na brutalitu v televízii, keď podávala zákon o obmedzení prístupu mládeže k pitiu. A okamžite potom ako vystúpila z toho súkromného priestoru, ako prekročila dvere z toho môjho bytu do priestoru verejného. Tá výčitka, že vtedy sme neboli za to a potom sme boli za je presne na tejto hrane. Vtedy keď sme sa dostali do verejného priestoru vtedy som uznal, že táto iniciatíva je správna odvtedy sme ju podporovali.
Sme na jednej lodi, takže, nemá zmysel ako širšie o tom rozprávať. Naozaj najväčší problém je kontrola a preto je tam vlastne tá druhá časť. Tá čo je hlavné sprísnenie, sprísnenie z tohto parlamentu. Všetky hracie automaty do herní. Pretože najväčší problém sú tie automaty, ktoré sú rozptýlené. Jeden, dva, ktoré nie sú pod kontrolou vo vestibuloch kultúrneho domu. To je naozaj paradox.
V zádverí obchodu, v zádverí krčmy. No kto to tam ukontroluje. To je najväčší problém. Zodpovednosť je, samozrejme, primárna na prevádzkovateľovi, ale keď nemá herňu, keď tam nemá zodpovednú osobu no tak je to skoro nekontrolovateľné, pretože tam to detsko príde a nahádže tam tých svojich 20 korún a nikto si to ani nevšimne.
Preto všetky hracie automaty do kontrolovaných priestorov do herní s vylúčením okrem kasín, pretože to má úplne iný charakter by tie automaty do kontrolovaných priestorov, do herní, s vylúčením okrem kasín, pretože to má úplne iný charakter, pitie alkoholu. Pretože tá kombinácia je naozaj vražedná. Po požití alkoholu sa zábrany mimoriadne strácajú. A to je asi všetko. Som rád teda, že som našiel podporu aj u koaličných poslancov a dúfam, že tentoraz už tento návrh prejde. Ďakujem pekne.


M. Hort, podpredseda NR SR
S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Minárika, ktorému chcem poďakovať za to, že ako navrhovateľ vystúpil v rozprave, sa prihlásili pani Katarína Tóthová a pán Tomáš Galbavý. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a slovo má pani Katarína Tóthová. Nech sa páči.


K. Tóthová, poslankyňa
Ďakujem. Pán predsedajúci, vzali ste mi myšlienku, ktorú som chcela povedať, že dobre, že vystúpil v rozprave so svojím vlastne, záverečným postojom lebo je možné reagovať. Len pre historickú pravdu, pán poslanec, nie je pravda, že keď som to súkromie s pani poslankyňou Muškovou, vyčlenila, ste sa pripojili k zákonu o zákaze pitia alkoholických nápojov, lebo v parlamente schválený návrh ako už konečný, ktorý išiel k prezidentovi a ktorý pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, pán prezident vrátil, už to súkromie nemal a vy ste ten, nie nemal, určite nemal a vy ste to vtedy nepodporili, ale ja uznávam, že každý svoj vývoj.
Každý má svoj vývoj a pokiaľ ten vývoj smeruje k pochopeniu toho, čoho je správne a čo je pre spoločnosť prospešné, tak ja ten vývoj beriem, uznávam a oceňujem a myslím, že takto treba postupovať, pretože našou povinnosťou je prijímať zákony, ktoré sú v prospech spoločnosti. To znie ako fráza, ale je to skutočne základná požiadavka a zákony, ktoré majú svoju morálnu kvalitu, mne ako ste dozaista zistili, práve tieto zákony chýbajú, ktoré držia morálnu kvalitu, ktoré potierajú veci, ktoré nie sú, sú v rozpore s našou kresťanskou morálkou.


M. Hort, podpredseda NR SR
Teraz s faktickou poznámkou vystúpi ešte pán poslanec Galbavý.


T. Galbavý, poslanec
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Chcel by som tiež reagovať na pána predkladateľa, pána poslanca Minárika a venovať sa napr. tej časti, kde hovoril o kríze. Áno, súhlasím s tým, v čase krízy je štatisticky dokázané, že narastá počet závislých ľudí na hazardných hrách. Prevencia verzus zákazy. Nikto, pán poslanec Jasaň, tu nechce zakázať plošne na celom Slovensku kasína ani výherné automaty, ale jednoducho ich treba regulovať, dohodnúť sa na tom, že povedzme v okruhu 100 km budeme mať jedno veľké kasíno, jednu veľkú herňu a povedzme 500 výherných automatov. Tak je to bežne vo vyspelých demokratických krajinách. To je tá regulácia, o ktorej hovoríme.
K poznámke pána predkladateľa, že som nepochopil a nie je mu jasné, prečo si myslím, že by sa týmto spôsobom a týmto zákonom preniesla korupcia a klientelizmus na úroveň samosprávy. Nie, ja som to pochopil veľmi dobre. Stačí, keď v obci padne jeden návrh na plošný zákaz prevádzkovať hazardných hier, povedzme v Topoľčanoch, pán kolega, ja ti garantujem, že vtedy nastúpia tí silní a mocní ľudia, ktorí majú za sebou finančné pozadie aj pozadie dobrých stykov na najvyššej úrovni. Takže toto bude dôvod a ak neviem prečo to nejako nechceš pochopiť. Ale ja nechcem paušalizovať, že na úrovni samosprávy existuje korupcia a klientelizmus, ale musíme predpokladať, že tieto návrhy alebo návrhy podobného typu vytvárajú prostredie, jednoducho vytvárajú prostredie na takéto konanie.

M. Číž, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, odzneli všetky príspevky, ktoré boli odznieť v rozprave, takže vyhlasujem rozpravu za skončenú. Navrhovateľ sa vzdal záverečného slova, pán spravodajca tiež. Takže, ak dovolíte, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

 

 

 

Prihlásenie

Scroll to top