predna hora logo

 Charakteristika ústavu:

Ústav sa zaoberá liečbou pacientov závislých od alkoholu, patologických hráčov a závislých od tvrdých drôg. Ústav má špeciálne oddelenie pacientov pre súčasnú liečbu tuberkulózy u závislých pacientov, ako aj u iných psychiatrických ochorení. Ústavná liečba drogových závislostí je súborom psychoterapeutických, fyzických, kultúrnych a sociologických aktivít, ktoré nemožno presne vymedziť jednotlivými bodmi liečebného systému, nakoľko jedna aktivita sa tu prelína aj do ďalších oblastí. Náš systém pracuje s komplexným liečebným programom, s komunitou a predovšetkým s nadšeným a angažovaným personálom, ktorý stavia na tom, že naši pacienti sú kvalitné a hodnotné osobnosti, ktorí sú schopní a ochotní zmeniť svoj doterajší život. Viac informácií nájdete na: https://olup-prednahora.sk/

 

Prihlásenie

Scroll to top