Oddelenie pre liečbu patologického hráčstva je súčasťou Psychiatrického oddelenia FNsP F.D.Roosevelta.

Cesta k nemocnici 1

97404 Banská Bystrica

tel.048/4335821 - sekretariát primára oddelenia

Prihlásenie

Scroll to top