gamber recidivaPo liečení (ale aj pre ním) býva jedným z najčastejších problémov nájsť ľudí, s ktorými by ste sa mohli stretnúť a otvorene porozprávať o rôznych problémoch, ktoré Vám znepríjemňujú život.

Samostatným problémom býva aj hľadanie nových kamarátov potom, ako ste sa rozhodli, že zmeníte tých doterajších.

Pre niektorých ľudí býva cesta k priateľom ľahšia. Stačí sa dobre poobzerať a zistť, koľkých naozaj dobrých priateľov a kamarátov sme na ceste hazardného hráča zahodili. Niekedy stačí ich len osloviť a povedať, čo sa s nami stalo. Pre iných býva táto cesta ťažšia. Buď skutočných priateľov nikdy nemali, alebo ich všetkých nadobro stratili (čo nebýva až také časté).  A tiež pre týchto ľudí sú tu kluby. Názov možno znie socialisticky, zastaralo prípadne s nádychom sektárstva, ale vedzte, že je to len názov. Nejako sa stretnutia ľudí museli označiť a ktosi kedysi vymyslel, že sa budú volať kluby. Viac než len slová Vám však napovedia výpovede tých, ktorí tam chodia, alebo chodiť prestali.

{tab=Prvýkrát na klube}
{include_content_item 62}

{tab=S otvorenými ústami}
{include_content_item 65}

{tab=Dnes ľutujem}
{include_content_item 67}

{tab=Z histórie múdrosti}

Keď sa nám darí, poznajú nás naši priatelia; keď sa nám nedarí, poznáme zasa my svojich priateľov.

William Collins

{/tabs}

Snáď Vás niektoré tieto výpovede oslovujú a preto Vás povzbudzujeme k tomu, aby ste našli odvahu a navštívili niektorý z klubov pre abstinujúcich hráčov. Niekedy postačí aj klub abstinujúcich alkoholikov (závislosť ako závislosť). Na začiatok však býva najlepšie navštíviť klub určený pre patologických hráčov (nebojte sa toho označenia, je to len názov diagnózy).

Scroll to top