relaps gemblerRelaps možno definovať niekoľkými spôsobmi. Pre niektorých znamená relaps návrat k starým spôsobom hrania. Pre iných je relaps návrat k hre, aj keď len ojedinelý. Podľa nášho názoru je relaps návratom do hráčskeho kolotoča, prípadne strata kontroly nad hraním. Relaps býva a je normálnou súčasou procesu uzdravovania. Napriek tomu

, že k nemu dôjde, neznamená to, že ste odsúdený na doživotné trápenie v začarovanom kruhu gamblingu. Relapsu možno predchádzať.


Tip: Ak porušíte pravidlá, ktoré ste si v hraní stanovili, nazvite to zlyhaním, nie relapsom. Ľudia niekoľkokrát zlyhajú - "zakopnú" - keď sa snažia od niečoho abstinovať. Namiesto vnímania týchto situácií ako úplných zlyhaní, snažte sa z nich skôr poučiť a vyvodiť záver, ako takéto situáci v budúcnosti riešiť. Toto doporučenie však platí len v prípade, že ste sa už so svojim blízkymi nedohodli inak. V takom prípade, je nutné im oznámiť, čo sa stalo. Ak to bola  posledná šanca, ktorú ste nich dostali, je dôležité dodržať dohodu - t.j. čestne sa priznať a prihlásiť sa na odborné liečenie.


Varovné príznaky relapsu.

Ako už bolo povedané, ľudia , ktorí sa snažia zmeniť zabehané zlozvyky, majú tendenciu „pošmyknúť sa" a vrátiť sa k pôvodným vzorcom správania. Ak si budete vedomí situácií, v ktorých ste náchylnejší k takýmto pošmyknutiam, dokážete sa na ne lepšie pripraviť a predchádzať im. Nasledujúce znaky často poukazujú na zvýšené riziko relapsu, alebo zlyhania:


1. Príliš reagujem na stres.
2. Som zo svojej rodiny a priateľov podráždený.
3. Vzďaľujem a izolujem sa od svojej partnerky, rodiny, priateľov, práce, a pod.
4. Cítim sa zavalený pocitmi osamotenosti, frustrácie, hnevu a depresie.
5. Ľahko sa nahnevám.
6. Začínam sa od druhých izolovať.
7. Mnohokrát sa cítim depresívne.
8. Nedarí sa mi zaujímať sa o čokoľvek.
9. Začínam zisťovať, že viac žijem v minulosti, než v prítomnosti.
10. Cez deň som myšlienkami často v minulosti, alebo v budúcnosti, nie však v prítomnosti.
11. Snívam o tom, ako bolo v minulosti dobre.
12. Prechádzam obdobím zmätku, keď neviem, čo mám robiť a ako ďalej.
13. Často krát sa prichytím pri tom, že obviňujem druhých ľudí z mojich problémov.
14. Často sa sťažujem na svoj osud a cítim sa ako jeho obeť.
15. Odmietam vyhľadať pomoc a rozprávať sa o svojich problémoch
16. Niekedy premýšľam, či by návrat k hraniu/tipovaniu bol naozaj tak hrozný, pretože veci sú už aj teraz dosť neúnosné.
17. Začínam vedome ľuďom klamať.
18. Viac než obvykle začínam užívať lieky, alkohol, alebo iné drogy.
19. Začínam sa viac stretávať s ľuďmi, ktorí radi hrajú vo veľkom štýle.
20. Začínam si navrávať, že už som vyliečený a problémy z minulosti sú už za mnou.
21. Prechádzam, alebo som práve zažil významnú zmenu v živote (napr. stratu, sklamanie, úmrtie, zmenu práce...)
22. Začínam byť príliš sebavedomý a z pamäti sa mi vytrácajú spomienky na to, čo som sa naučil na liečení.


Ak na sebe pozorujete jeden, alebo viac z týchto signálov, urobte preventívne opatrenia. Nájdite si pre seba čas a porozmýšľajte nad tým, čo sa deje a ako by to mohlo viesť k hraniu a ďalším problémom. Pokúste sa uplatniť dve kľúčové stratégie:

Ak Vám tieto techniky nepomáhajú, navštívte svojho psychológa, psychiatra, alebo klub abstinujúcich gamblerov.


 

Scroll to top